JUDr. Ing. Jaroslav HostinskýJUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je advokátem specializujícím se na problematiku občanského práva, zejména na korporátní právo, majetkové právo, právní vztahy k nemovitostem a vymáhání pohledávek. Kromě advokacie se věnuje i lektorské činnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval i rigorózní studium a zkoušku. Je spoluautorem publikace Základy obchodního práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck 2010).