Přínosy specializace
BBA Soft Skills

 • Zaměříte se na dovednosti a klíčové kompetence v oblasti chování.

 • Budete se lépe orientovat v práci manažera.

 • Osvojíte si efektivní komunikaci a budete vystupovat kultivovaným mluveným projevem.

 • Naučíte se kvalitním reprezentačním a prezentačním dovednostem.

 • Získáte větší sebedůvěru a jistotu.

 • Nasmerujete vyžití svého času ve smyslu harmonizace života člověka.

Specializaci hodnotilo 21 studentů.
Hodnocení: 4,94 / 5


Podrobný průběh studia specializace
BBA Soft Skills

 • Studium BBA trvá 9-12 měsíců a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupené do několika výukových dní.

 • Studium je rozdělené na 2 bloky a každý blok je dále rozdělený na jednotlivé moduly.

 • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 2 práce, za druhý blok 3 práce nebo případové studie, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu.

 • Studium je zakončené vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného mají studenti možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrz e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v e-mailové podobě. Lektori jsou po celu dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejní v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál provází studenty po celou dobu jejich studia. Tam najdou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednásek a všechny potřebné informace, což maximalizuje pohodlí a dostupnost informací.

 • Úspěšný absolvent získá titul BBA, který se píše za jménem. Absolventi studia BBA tak získávají náskok před ostatními.

Lektoři specializace

Podmínky přijetí

 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Pro studium programu BBA nemusí uchazeč deklarovat praxi.
 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.
Studium BBA za 45.000 Kč bez DPH.

Studujte za akční cenu 45.000 Kč
59.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané 17. 10. 2021.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.