2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Soft skills

Bachelor of Business Administration (BBA)

Výčet specializovaných modulů:

Komunikace a komunikační dovednosti

Sylabus »
V rámci výuky modulu se pozornost studentů zaměří především na kvalitní reprezentační a prezentační dovednosti spojené s kultivovaným mluveným projevem a s kultivovaným zevnějškem studenta. Věnovat se budeme také problematice komunikačních postupů, aby tak student nabyl v této oblasti většího sebevědomí, které ho posune o úroveň výš. Student by tak měl získat přesvědčení, že jazyk, tedy mluvené slovo, jeho upravený zevnějšek a chování dle společenské etikety má de facto nekonečné možnosti působení na své okolí, resp. na partnery v komunikaci.
 

Manažerské praktiky

Sylabus »
Manažerská pozice je velice obtížnou i prestižní pozicí zároveň. Využívá dovednosti plánování, rozhodování, organizování, vedení týmů a porad, kontroly, zpětných vazeb, komunikace a v neposlední řadě i společenského chování a etikety. Správný manažer musí každý den řešit mnoho a mnoho komunikačních situací, musí správně rozhodovat a nést za to pak i zodpovědnost. Studenti by se díky tomuto modulu měli v těchto oblastech práce manažera lépe orientovat, a získat tak větší jistotu na své manažerské pozici.
 

Time management

Sylabus »
Cílem modulu „Time management“ je poznat a popsat metody řízení práce s časem, respektive nasměrovat využití času ve smyslu harmonizace života člověka. Tedy toho, jak být v pracovních činnostech efektivní a mít časový prostor na mimopracovní činnosti, na aktivní a v neposlední řadě i pasivní odpočinek.
 

Self leadership

Sylabus »
Cílem modulu je uvědomit si důležitost sebe sama ve schopnosti vlastního všestranného posunu a umění se řídit. Probereme témata: Sebediciplína jako základ pro sebeřízení; Řízení sebe sama prostřednictvím dobrého řízení času; Plánování jako nástroj sebeřízení; Sebeřízení Covey a jeho 7 návyků; Síla motivace a sebemotivace.

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Soft skills - Hodnocení 4.50/5 - Hodnotilo 193 uživatelů