Business management

Bachelor of Business Administration (BBA)

Business management Bachelor of Business Administration (BBA)

Specializace BBA Business management se zaměřuje na hlubší pochopení funkce a účelu podnikatelské sféry, zejména na řízení obchodu a financování společnosti. V rámci této specializace se studenti seznámí s aktuálními trendy v oblasti řízení a naučí se zásadám psychologického myšlení s cílením na zákazníka. Student bude schopen pochopit a nastavit procesy, související s činnostmi obchodu a marketingu. Porozumí souvislostem, které budou mít vliv v rámci nastavení činností a procesů, na jejich efektivitu. Součástí studia je tvorba obchodních strategií a zvýšení znalostí a schopností v oblasti řízení a manažerských dovedností. Cílem studia je také osvojení si psychologických, sociokulturních, obchodních a dalších komunikačních dovedností. Specializace BBA Business management obsahuje nad rámec základního bloku tyto moduly: Obchodní procesy a strategie, Typologie zákazníka, Systém řízení výkonnosti a Prodejní dovednosti.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE
Teorie a praxe managementu Obchodní procesy a strategie
Personální řízení v organizaci Typologie zákazníka
Základy finančního managementu Systém řízení výkonnosti
  Prodejní dovednosti

Průběh studia

Studium BBA trvá 9 - 12 měsíců, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 2 práce, za druhý blok 3 práce nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky BBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 17. 10. 2020. Do této doby může student absolvovat moduly z vybrané specializace.

Lektoři ve specializaci

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventem Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V dalším studiu se věnoval především psychologii a sociologii se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. Věnoval se problematice strategického managementu a ukončil studium v programu DBA. Disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy obhájil v roce 2019 a získal titul Ph.D. Nyní si své teoretické znalosti obohacuje dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku. Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Je autorem řady e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie, autorem řady odborných článků a příspěvků, působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství. V současné době se kromě lektorské činnosti na vysokých školách a přípravy studijních programů MBA, zabývá ještě poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Yvona Charouzdová

Ing. Yvona Charouzdová studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii. Prošla celou řadu profesionálně zaměřených seminářů v Německu, Itálii, Holandsku a Rakousku. Pracovní zkušenosti získala na vedoucích pozicích v mezinárodní firmě Neumann International. Zabývala se zde poradenskou činností v oblasti vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení a specialistů. Mezi další aktivity patřilo i řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). Později se v respektované bance zabývala koncepcí vzdělávacích programů a sama je pilotně lektorovala. V současné době je ředitelkou společnosti Talent Management Center International a zároveň vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, měkkých dovedností, vedení lidí, leadershipu a prodeje. Vede rovněž specializované tréninky se zaměřením na nábor pracovníků, strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování, a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohaleté zkušenosti v lektorské, manažerské i poradenské oblasti. Více jak 10 let zastávala vysoké manažerské pozice, byla výkonnou ředitelkou Fondu ohrožených dětí v Praze, ředitelkou cestovní agentury a ředitelkou soukromé anglické základní školy. Její specializací v oblasti vzdělávání dospělých jsou manažerské dovednosti a leadership. V poradenské a koučovací praxi se věnuje osobnímu rozvoji klientů, především komunikaci, zvládání emocí a konfliktních situací, zvládání stresu, typologii osobnosti, sebepoznávání, time managementu, stress managementu a personalistice. Lenka Lamešová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Odborné vzdělání si pak dále doplnila pedagogickým a psychologickým studiem, jehož poznatky uplatňuje především formou soukromého vzdělávání a odborných konzultací.

Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.
Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. je absolventem Západočeské Univerzity - obor Jaderně energetická zařízení, Open University a řady tuzemských i zahraničních kurzů a seminářů. Pracoval jako Manažer projektů pro střední Evropu v AGA GmbH. v Rakousku, jako ředitel společnosti AGA GAS Čechy a poté jako obchodní ředitel AGA GAS Česká Republika. V roce 2001 uvedl na český trh francouzskou společnost Air Liquide, kde následně působil jako obchodní ředitel. Air Liquide je světovou jedničkou v oblasti výroby technických plynů a aplikačních technologií. Od roku 2012 se věnuje jen výuce, přednáškové a konzultační činnosti, kde zúročuje své bohaté praktické zkušenosti z práce se zákazníky, v obchodu a v řízení společností. Externě spolupracuje s významnými konzultačními firmami v ČR. Působil např. jako manažer tvorby a implementace projektu CRM v ČEZ, a.s. Působí i jako poradce nebo lektor výcviku KCM, systému péče o zákazníka, výcviku obchodních dovedností apod. pro některé společnosti na českém trhu. Několik let působil též jako lektor Open University v oboru řízení vztahů se zákazníky. Od roku 2006 vyučuje na Vysoké škole finanční a správní v Praze předměty Řízení vztahů se zákazníky a Marketing. Vede a oponuje každým rokem desítky bakalářských a diplomových prací studentů. Od roku 2014 působí jako vyučující také na European School of Business & Management. Je autorem řady publikací, odborných knih, vysokoškolských skript, distančních studijních opor a mnoha příspěvků s tématikou řízení vztahů se zákazníky, úloha a funkce KCM.

Mgr. Jiří Kocich, MBA
Mgr. Jiří Kocich, MBA

Mgr. Jiří Kocich, MBA působí jako konzultant a lektor v oblasti strategického marketingu, managementu a řízení lidského kapitálu. Je výkonným ředitelem společnosti ABATON consulting s.r.o., jež je poradenským centrem zaměřeným na zvyšování výkonu obchodních a marketingových struktur klientů. V současné době se specializuje především na zvyšování výkonu obchodních a marketingových oddělení, tvorbu strategických řešení a marketingových taktických aplikací, parametrizaci salesových struktur a supervitalizaci na bázi CRM - CVM (Customer Value Management). Více než patnáct let působí Jiří Kocich v privátních i nadnárodních společnostech, kde se především věnuje vedení obchodních týmů, vytváření, implementaci marketingových strategií a PMS (Performance Management Systems). Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University UK.

Školné

Cena BBA studia 59.000 Kč bez DPH platí pro přihlášky podané do 31. 10. 2020. Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Business management - Hodnocení 4.66/5 - Hodnotilo 194 uživatelů