Přínosy specializace
BBA Business Management

 • Poznáte pozici manažera a jeho funkci z praktické stránky.

 • Pochopíte nastavení procesů, souvisejících s činnostmi obchodu a marketingu.

 • Porozumíte souvislostem, které mají vliv v rámci nastavení činností a procesů na jejich efektivitu.

 • Naučíte se tvořit účinné obchodní strategie.

 • Rozšíříte si znalosti a schopnosti v oblasti řízení a manažerských dovedností.

 • Procvičíte si analytické a komplexní myšlení a schopnosti sebereflexe.

Specializaci hodnotilo 22 studentů.
Hodnocení: 4,95 / 5


Podrobný průběh studia specializace
BBA Business Management

 • Studium BBA trvá 9 – 12 měsíců, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika výukových dnů.

 • Studium je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

 • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 2 práce, za druhý blok 3 práce nebo případové studie, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu.

 • Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného mají studenti možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

 • Úspěšný absolvent získá titul BBA, který se píše za jménem. Absolventi studia BBA tak získávají náskok před ostatními.

Lektoři specializace

Podmínky přijetí

 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Pro studium programu BBA nemusí uchazeč deklarovat praxi.
 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.
Studium BBA za 45.000 Kč bez DPH.

Studujte za akční cenu 45.000 Kč
59.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané 1. 8. 2021.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.