Personální řízení a andragogika

Bachelor of Business Administration (BBA)

Personální řízení a andragogika Bachelor of Business Administration (BBA)

Specializace BBA Personální řízení a andragogika komplexně postihuje oblast řízení HR segmentu. Studenti získají hloubkový vhled do problematiky řízení lidských zdrojů v rámci organizace, seznámí se s personálními procesy, metodami a současnými trendy v HR oblasti a naučí se efektivně využívat lidský kapitál. Pozornost je také věnována strategiím získávání pracovníků, procesům přijímání a odměňování zaměstnanců, motivaci, či problematice rozvoje kompetencí. Díky praktickému zaměření jednotlivých vzdělávacích modulů se studenti naučí metody a trendy v oblasti personálního řízení zavádět přímo do svého pracovního života. Program je vhodný pro HR manažery, pracovníky personálních oddělení, specialisty v personálním poradenství, ale i další uchazeče, kteří se chtějí dále vzdělávat v personální oblasti. Specializace BBA Personální řízení a andragogika obsahuje nad rámec základního bloku tyto moduly: Lidské zdroje a personální politika, Motivace a hodnocení zaměstnanců, Vzdělávání a osobní rozvoj a Právní aspekty personální řízení.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE
Teorie a praxe managementu Lidské zdroje a personální politika
Personální řízení v organizaci Motivace a hodnocení zaměstnanců
Základy finančního managementu Vzdělávání a osobní rozvoj
  Právní aspekty personální řízení

Průběh studia

Studium BBA trvá 9 - 12 měsíců, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 2 práce, za druhý blok 3 práce nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky BBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 17. 10. 2020. Do této doby může student absolvovat moduly z vybrané specializace.

Lektoři ve specializaci

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventem Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V dalším studiu se věnoval především psychologii a sociologii se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. Věnoval se problematice strategického managementu a ukončil studium v programu DBA. Disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy obhájil v roce 2019 a získal titul Ph.D. Nyní si své teoretické znalosti obohacuje dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku. Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Je autorem řady e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie, autorem řady odborných článků a příspěvků, působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství. V současné době se kromě lektorské činnosti na vysokých školách a přípravy studijních programů MBA, zabývá ještě poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Yvona Charouzdová

Ing. Yvona Charouzdová studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii. Prošla celou řadu profesionálně zaměřených seminářů v Německu, Itálii, Holandsku a Rakousku. Pracovní zkušenosti získala na vedoucích pozicích v mezinárodní firmě Neumann International. Zabývala se zde poradenskou činností v oblasti vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení a specialistů. Mezi další aktivity patřilo i řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). Později se v respektované bance zabývala koncepcí vzdělávacích programů a sama je pilotně lektorovala. V současné době je ředitelkou společnosti Talent Management Center International a zároveň vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, měkkých dovedností, vedení lidí, leadershipu a prodeje. Vede rovněž specializované tréninky se zaměřením na nábor pracovníků, strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování, a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohaleté zkušenosti v lektorské, manažerské i poradenské oblasti. Více jak 10 let zastávala vysoké manažerské pozice, byla výkonnou ředitelkou Fondu ohrožených dětí v Praze, ředitelkou cestovní agentury a ředitelkou soukromé anglické základní školy. Její specializací v oblasti vzdělávání dospělých jsou manažerské dovednosti a leadership. V poradenské a koučovací praxi se věnuje osobnímu rozvoji klientů, především komunikaci, zvládání emocí a konfliktních situací, zvládání stresu, typologii osobnosti, sebepoznávání, time managementu, stress managementu a personalistice. Lenka Lamešová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Odborné vzdělání si pak dále doplnila pedagogickým a psychologickým studiem, jehož poznatky uplatňuje především formou soukromého vzdělávání a odborných konzultací.

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda
Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda se na seminářích a workshopech, které vede, zaměřuje na manažerský rozvoj a práci spojenou s oblastí řízení, dále pak komunikaci, prezentaci, sebeprezentaci a témata obrany proti iracionální a manipulativní komunikaci. Tréninky staví na sebepoznávání jednotlivých účastníků či skupin. Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava obor hornické inženýrství a enviromentální řízení. Následně si dalším vysokoškolským studiem doplnil vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů a andragogiky. Je absolventem mnoha certifikačních programů a držitelem certifikací v oblasti mediace a psychometrických metod, např. Hoganova diagnostika, Sociomapování týmů (týmová dynamika) atp. Dále absolvoval certifikace modulů HR řízení či metody Core Quadrants® (přímo u autora Daniela Offmana). Působil v energetickém průmyslu, kde získal své praktické zkušenosti, dále pak jako výkonný ředitel v personální společnosti zaměřené na výběr zaměstnanců středního a vyššího managementu. Má dlouhodobé zkušenosti s firemním vzděláváním jak v malých a středních firmách, tak v korporátním sektoru. Jedenáct let pracoval ve společnosti ČEZ, a.s. Zde se podílel na rozvoji zaměstnanců výkonové i manažerské úrovně (semináře, workshopy, tréninkové moduly a designování specifických rozvojových aktivit). Nyní působí jako konzultant, metodik a lektor pro oblast rozvoje zaměstnanců. Aktivně designuje projekty spojené s oblastí rozvoje konkrétních skupin či projekty, jejichž cílem je nastavení personální a rozvojové politiky ve společnostech. Osobnostnímu rozvoji zaměstnanců se intenzivně věnuje přes 15 let.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D.
Mgr. Valery Senichev, Ph.D.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. je psycholog, poradce a jeden z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager. Věnuje se otázkám kariéry, profesního rozvoje a smysluplné práce. Je spoluzakladatelem platformy Educamp.cz, zaměřené na poskytování konzultací a školení v oblasti profesního rozvoje, talent managementu, řízení kariéry a sebemotivace. Jeho specializací jsou Future Skills a práce s diverzitou. Je absolventem genderových studií a psychologie na Masarykově univerzitě, je také absolventem ekonomie a managementu v doktorském programu na VUT v Brně. Absolvoval 3 zahraniční výměnné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity managementu. Rád se podílí na aktivitách a konferencích na téma budoucnosti práce a Future Skills, příkladem je dvoudenní událost Future Port Prague.

JUDr. Pavel Jindřich
JUDr. Pavel Jindřich

JUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku. Přednáší pracovní právo na in-house i otevřených školeních a workshopech, zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Přitom uvádí řadu příkladů z praxe. Podílel se na projektech hromadného propouštění a outplacementu. Připravuje audity pracovních řádů, vnitřní mzdové a ostatní předpisy a vzory v oblasti personalistiky. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné byl podnikovým právníkem a HR managerem výrobního závodu se 700 zaměstnanci společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Školné

Cena BBA studia 45.000 Kč bez DPH platí pro přihlášky podané do 23. 10. 2020. Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Personální řízení a andragogika - Hodnocení 4.66/5 - Hodnotilo 197 uživatelů