2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Personální řízení a andragogika

Bachelor of Business Administration (BBA)

Výčet specializovaných modulů:

Lidské zdroje a personální politika

Sylabus »
V rámci modulu účastníky seznámíme se základními pojmy v oblasti personálního řízení a dáme těmto pojmům jasný význam. Studenti získají obecnou znalost o personální politice, naučí se pracovat se základními pojmy a budou mít přehled o moderních trendech v oblasti personální politiky. Účastníci budou odcházet se znalostí o plánování a uskutečňování personální politiky ve firmách.
 

Motivace a hodnocení zaměstnanců

Sylabus »
Jak motivovat své podřízené? Společně se podíváme na to, co motivace je, jak funguje, co jsou motivátory a demotivátory. Jak se mění motivace lidí ve vyspělém světě a jak svým lidem nabídnout motivační faktory, které je osloví, umožní jejich výkon, efektivní práci a loajalitu. I působení nadřízeného, hodnocení a zpětná vazby má vliv na motivaci lidí. Nemusí to být tak drahé, když víme, jak na to. A také se zamyslíme nad názorem, že motivace jsou hlavně peníze.
 

Vzdělávání a osobní rozvoj

Sylabus »
Předkládaný modul se zaměřuje na vzdělávání a osobní rozvoj lidí v 21. století. V rámci výkladu se posluchači seznámí jak s klasickými přístupy, tak i s moderními přístupy, které reflektují nové technologie a procesy, např. agilní management, hybridní vzdělávání, design kariéry aj. Součástí modulu jsou názorné ukázky a případové studie se zaměřením na uchopení vzdělávání jednotlivců a skupin v organizačním prostředí s cílem navýšit jejich efektivitu a angažovanost.
 

Právní aspekty personální řízení

Sylabus »
Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a zásady pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr. 

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Personální řízení a andragogika - Hodnocení 4.50/5 - Hodnotilo 191 uživatelů