Přínosy specializace
BBA Projektové řízení

 • Dokážete vytvořit projektový záměr investičního i neinvestičního charakteru.

 • Budete schopni vytvořit situační analýzu.

 • Zvládnete definovat současnou a potencionální konkurenci.

 • Připomenete si hlavní body životního cyklu projektu podle IPMA.

 • Dokážete specifikovat oblasti podnikání s využitím externích a interních manažerských metod.

 • Určíte tržní prostředí pro konkrétní organizaci.

Specializaci hodnotilo 41 studentů.
Hodnocení: 4,96 / 5

Tuto specializaci lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce).Podrobný průběh studia specializace
BBA Projektové řízení

 • Studium BBA trvá 9-12 měsíců a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupené do několika výukových dní.

 • Studium je rozdělené na 2 bloky a každý blok je dále rozdělený na jednotlivé moduly.

 • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 2 práce, za druhý blok 3 práce nebo případové studie, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu.

 • Studium je zakončené vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného mají studenti možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrz e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v e-mailové podobě. Lektoři jsou po celu dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejní v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál provází studenty po celou dobu jejich studia. Tam najdou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednásek a všechny potřebné informace, což maximalizuje pohodlí a dostupnost informací.

 • Úspěšný absolvent získá titul BBA, který se píše za jménem. Absolventi studia BBA tak získávají náskok před ostatními.

Lektoři specializace

Podmínky přijetí

 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Pro studium programu BBA nemusí uchazeč deklarovat praxi.
 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.

Zvýhodněná cena BBA!

Studujte za akční cenu 45.000 Kč bez DPH 59.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané do 14. 7. 2024.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.