Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 | 21. 1. 2016