Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 21. 1. 2016