Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 | 24. 9. 2015