Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 24. 9. 2015