Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 - dne 24. 9. 2015