Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 - dne 19. 5. 2016