Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 19. 5. 2016