Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 22. 9. 2016