Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 - dne 22. 9. 2016