Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 - dne 8. 11. 2016