Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 8. 11. 2016