Workshop Rozvíjení komunikačních dovedností a asertivní jednání | 22. 2. 2017