Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 - dne 28. 1. 2016