Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 – dne 28. 1. 2016