Setkání v podnikatelském klubu Empiria 21 | 28. 1. 2016