Specializovaný blok MSc

Master of Science
MSc Management informačních technologiíDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Podnikové informační systémy

Sylabus

Cílem modulu je předat studentům základní znalosti v oblasti teorie podnikových informačních systémů a systémové integrace. Studenti se seznámí s typickými definicemi informačních systémů, s kategorizací typových informačních systémů používaných v podnicích. Studenti budou vedeni k samostatnému analytickému myšlení nad tématy spojenými s inovací informačních systémů, zaváděným nových informačních systémů a systémovou integrací.

Analýza dat, řízení informací

Sylabus

Analýza dat a řízení informací je v aktuální době digitalizace a automatizace v organizacích všech velikostí velmi důležitou disciplínou. Řada z nich si tuto potřebu a důležitost uvědomuje, protože správné využití informací je pro organizaci klíčovou konkurenční výhodou. V rámci tohoto modulu si přiblížíme informační management ve větším detailu a seznámíme se se všemi činnostmi jako organizování, vyhledávání, získávání, zajištění a udržování informací v organizaci. Zaměříme se na řídící informace směřující jak dovnitř podniku, tak informace směřující ven.

Informační bezpečnost a rizika

Sylabus

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kybernetické bezpečnosti, jejími základy a jejich aplikováním ve firemním prostředí. Integrální součástí tohoto kurzu bude seznámení se se základními technikami, které útočníci k napadení organizací využívají včetně doporučených postupů, jak se jim bránit. Studenti se naučí rozpoznávat phishing, dozví se o druzích malware a nástrojích, které jsou k průnikům do firemní infrastruktury využívány a naučí se minimalizovat rizika kompromitace sítě.