Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA BankovnictvíDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Komerční bankovnictví

Sylabus

Modul přináší praktické informace z oblasti komerčního bankovnictví. Pozornost je zaměřena zejména na uzavírání úvěrových a depozitních obchodů, zprostředkování platebního styku, celkovou úvěrovou politiku bank – jednotlivé typu úvěrů a způsoby jejich jištění, úvěrovou analýzu, spoření a investování, přijímání vkladů a další klasické produkty komerčního bankovnictví. Lektoři objasní primární způsob financování komerčních bank – tzv. primární depozita. Rozebrány budou způsoby dosažení zisku (úrokové marže, poplatky z platebních operací…) a možná (úvěrová a úroková) rizika vyplývající z činnosti komerčních bank.

Investiční bankovnictví a kapitálové trhy

Sylabus

Investiční bankovnictví prochází jako řada jiných odvětví rychlým rozvojem. Ovlivňují ho celosvětové trendy, a proto je nuceno efektivně a včas reagovat na měnící se ekonomické podmínky a potřeby. Patří mezi atraktivní zisková odvětví a během své činnosti operuje s velkou částí bankovních prostředků. Modul je zaměřen na rozšíření znalostí studentů z oblasti investičního bankovnictví, bude vyložena problematika od mezinárodních emisních obchodů po maloobchodní obchody. Zmíněna bude jak úprava emisních brokerských obchodů, tak dealerských obchodů na sekundárních trzích. Modul je dále zaměřen na různorodé aktivity na kapitálových trzích, tedy podnikové finance, emisní obchody, fúze a akvizice, správu majetku, obchodní bankovnictví, velkoobchodní transakce s cennými papíry pro institucionální investory.

Bankovní produkty a operace

Sylabus

Bankovní a finanční ústavy nabízí veřejnosti širokou škálu produktů a služeb. Konkurenční boj je nutí neustále rozšiřovat a modernizovat své produkty. Cílem modulu je přinést důležité informace z této oblasti, přiblížit současnou nabídku na českém trhu a zamyslet se nad možným vývojem a inovacemi produktů jako je založení a vedení běžného, spořicího účtu, sjednávání hypoték, úvěrů, hotovostní i bezhotovostní operace v tuzemském i mezinárodním styku, na vydávání a správu platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních šeků a další doplňkové služby, které banky poskytují. Vzdělávací modul se dále zaměří na nedepozitní instituce – na nejnovější produkty pojišťoven, investičních fondů a na obchod s cennými papíry.