2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ

MBA Corporate management

Druhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů. Výuka probíhá v rámci jednoho dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky v intranetu.
 

Výčet specializovaných modulů:

Krizový management

Sylabus »
Smyslem krizového managementu je strategické plánování a řízení krizových situací. Studenti se v rámci tohoto modulu obeznámí s podstatou krizového řízení v kontextu obecné teorie managementu s přesahem do praktického využití. Naučí se, jaké mechanismy napomáhají zmírňovat dopady krize a jak pomocí preventivních opatření krizovým situacím předcházet. Část vzdělávacího modulu je zaměřena i na oblast krizové komunikace a krizové etiky.
 

Risk management

Sylabus »
V tomto modulu se studenti seznámí s problematikou řízení rizik. Naučí se základní pojmosloví jako „nebezpečí“, „riziko“ či „ohrožení“ a budou obeznámeni především s nástroji, přístupy a metodami hodnocení rizik v důležitých oblastech řízení podniku. Znalost risk managementu a jeho principů je v současné době velmi ceněna a zároveň prakticky využívána při mnoha klíčových rozhodnutích na všech úrovních řízení organizace.
 

Projektové řízení

Sylabus »
Modul se zaměřuje jak na řízení projektů z pohledu zavádění projektového řízení v organizaci, tak i na způsob řízení konkrétních projektů. Objasňuje hlavní principy a nástroje projektového řízení včetně poukázání na světové trendy v této oblasti. Klade si za cíl studentům předat praktické příklady a naučit je celý proces projektového řízení. V rámci tohoto vzdělávacího programu si studenti vyzkouší praktická cvičení, která jim v budoucnu napomohou například ke zkrácení doby trvání projektů, dodržení harmonogramu i rozpočtu či předcházení projektovým rizikům.

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Hodnocení 4.80/5 - Hodnotilo 198 uživatelů