Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Řízení rizik a krizový managementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Řízení rizik a jeho druhy

Sylabus

Oblast řízení rizik se zaměřuje zejména na analýzu a možnosti snížení rizik pomocí různých metod a technik pro prevenci rizik, přičemž tyto techniky eliminují již existující faktory zvyšující riziko nebo odhalují ty budoucí. Součástí procesu řízení rizik je rozhodovací proces, který vychází z dříve provedené analýzy rizika. Po zvážení všech zasahujících faktorů dochází k analýze a srovnání nabízejících se preventivních a regulačních opatření. Posléze se z nich vyberou ty, které existující riziko minimalizují. V rámci tohoto modulu se zaměříme na obecné a sektorové vymezení druhů rizika. Speciální důraz je pak kladen na firemní rizika a způsoby jejich řízení.

Krizové situace, identifikace a odpovědnost

Sylabus

Modul je zaměřen na problematiku krizového řízení především z pohledu prevence. Podstatným problémem firemního řízení je pozdní identifikace rizikových situací. Krizová událost pak působí náhle. Pro účinné předcházení krizí je nutné rozeznat potenciální krizová ohniska, odkud krize může vzniknout, určit náležité příčiny, případně rozpoznat vztahy mezi jednotlivými faktory, které krize způsobují. K tomu lze využít celou řadu technik. Dále je podstatné přiřadit odpovědnost konkrétních osob za zpracování souboru opatření, jejich aplikování a aktualizaci.

Tvorba krizového plánu

Sylabus

Rozsah krizového řízení podniku lze specifikovat podle míry poškození podniku krizí. Obsahem krizového managementu před propuknutím krize by měla být preventivní ochrana před krizí, vycházející z analýzy rizik. Krizi lze předvídat za pomoci bankrotních modelů, kdy hodnotíme pravděpodobnost ohrožení podniku bankrotem. Lze hodnotit i vitalitu podniku, zda lze očekávat stabilizaci a růst podniku v dalších letech. Cílem krizového managementu při propuknutí krize je nejen odstraňování následků krize, ale primárně verifikace příčin krize a jejich ošetřování tak, aby se zamezilo dalšímu rozvoji následků krize a opakovanému propuknutí krize.