Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Moderní managementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Systematické plánování a organizování

Sylabus

Modul je zaměřen na rozšíření kompetencí studentů v oblasti základních manažerských funkcí – plánování a organizování. Plánování je prioritní manažerskou funkcí, která v sobě zahrnuje řadu činností zaměřených zejména na stanovení cílů a cest jejich naplnění. S ohledem na formulovaný cíl se pak formují organizační struktury, které vytvářejí vhodné prostředí pro dosahování cílů organizace. Organizační struktury by měly reagovat i na velmi proměnlivé podmínky prostředí.

Vedení, stimulace a motivace pracovníků

Sylabus

Vedení a stimulace pracovníků představuje jedny z velmi důležitých funkcí manažera. Spočívá v zásadě v přesvědčování a aktivizací podřízených pracovníků vedoucím pracovníkem tak, aby byly splněny veškeré stanovené záměry a cíle společnosti. Výběr vhodného stylu vedení představuje charakterizující postoj a postup manažera při jeho rozhodování a také udává formu vztahu mezi manažerem a jejich zaměstnanci. Dalším důležitým pojmem je motivace, o které se dozvíme jak funguje, co jsou nejzásadnější motivátory v této době a také jak připravit vhodné motivující prostředí.

Kontrolní procesy

Sylabus

Kontrola patří mezi základní manažerské funkce a je tak zároveň jednou ze základních činností manažera. Kontrola je důležitou zpětnou vazbou v procesu řízení. Ze své podstaty dokáže korigovat zejména plány a strategie, organizační struktury, výkonnost a efektivitu využívání zdrojů, či celý proces řízení kvality. Znalost kontrolních procesů je pro management klíčová. Modul Kontrolní procesy má za cíl přestavit posluchačům podstatu problematiky systému a procesu kontrolování.