2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ

MBA Mezinárodní management

Druhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů. Výuka probíhá v rámci jednoho dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky v intranetu.

Výčet specializovaných modulů:

Mezinárodní management

Sylabus »
Ve vzdělávacím modulu zaměřeném mezinárodní management studenty naučíme, jak správně postupovat při řízení mezinárodní společnosti, jak efektně řídit zaměstnance a zároveň s nimi dobře spolupracovat, nebo například jak vytvářet správná a včasná rozhodnutí. Pomocí teoretických východisek studenti získají potřebnou půdu, na které budeme stavět v rámci praktického semináře. Tento modul studentům prohloubí manažerské dovednosti a připraví je i na vlastní podnikání v mezinárodním prostředí.
 

Global Business

Sylabus »
Tento vzdělávací modul nabízí ucelený pohled na jednotlivé aspekty mezinárodního obchodu, včetně ekonomických a strategických aspektů s ním spojených. Studenti získají znalosti potřebné k porozumění makroekonomickým (mezinárodní obchod) a mikroekonomickým (mezinárodní podnikání) otázkám v mezinárodním prostředí. Prakticky laděný seminář umožní studentům pochopit souvislosti obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů a předestře, jak vytěžit maximum z obchodního potenciálu v globálním měřítku.
 

Mezinárodní vyjednávání a komunikace

Sylabus »
Mezinárodní vyjednávání a komunikace patří k jedné z nejdůležitějších manažerských dovedností řadících se do oblasti mezinárodních vztahů. Vyjednávání mezi subjekty je jedna z hlavních forem jejich fungování. Je definované jako proces, který má předem dané fáze a dynamiku. Neméně důležitá je role hodnotového systému a povahy lidí jednotlivých kultur, podle nichž se volí optimální způsob vyjednávání a dalších různých postupů. Studenti si ozkouší přímá jednání, jak dvoustranná, mnohostranná nebo jednání za účasti třetí strany a zprostředkování obchodu. V současné praxi je vyjednávání a komunikace chápána jako jedna ze stěžejních metod řešení konfliktů a především jejich předcházení.

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Hodnocení 4.40/5 - Hodnotilo 147 uživatelů