Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Mezinárodní managementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Mezinárodní management

Sylabus

Ve vzdělávacím modulu zaměřeném mezinárodní management studenty naučíme, jak správně postupovat při řízení mezinárodní společnosti, jak efektně řídit zaměstnance a zároveň s nimi dobře spolupracovat, nebo například jak vytvářet správná a včasná rozhodnutí. Pomocí teoretických východisek studenti získají potřebnou půdu, na které budeme stavět v rámci praktického semináře. Tento modul studentům prohloubí manažerské dovednosti a připraví je i na vlastní podnikání v mezinárodním prostředí.

Global Business

Sylabus

Tento vzdělávací modul nabízí ucelený pohled na jednotlivé aspekty mezinárodního obchodu, včetně ekonomických a strategických aspektů s ním spojených. Studenti získají znalosti potřebné k porozumění makroekonomickým (mezinárodní obchod) a mikroekonomickým (mezinárodní podnikání) otázkám v mezinárodním prostředí. Prakticky laděný seminář umožní studentům pochopit souvislosti obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů a předestře, jak vytěžit maximum z obchodního potenciálu v globálním měřítku.

Mezinárodní vyjednávání a komunikace

Sylabus

Mezinárodní vyjednávání a komunikace patří k jedné z nejdůležitějších manažerských dovedností řadících se do oblasti mezinárodních vztahů. Vyjednávání mezi subjekty je jedna z hlavních forem jejich fungování. Je definované jako proces, který má předem dané fáze a dynamiku. Neméně důležitá je role hodnotového systému a povahy lidí jednotlivých kultur, podle nichž se volí optimální způsob vyjednávání a dalších různých postupů. Studenti si ozkouší přímá jednání, jak dvoustranná, mnohostranná nebo jednání za účasti třetí strany a zprostředkování obchodu. V současné praxi je vyjednávání a komunikace chápána jako jedna ze stěžejních metod řešení konfliktů a především jejich předcházení.