Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management obchoduDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Plánování obchodní strategie a taktiky

Sylabus 

Formulace obchodní strategie je pro podnik stěžejní záležitostí, neboť bez strategie se dnes žádná korporace neobjede. Stanovení obchodních cílů podniku a vhodných strategií, jak těchto cílů dosáhnout, vyžaduje důkladné plánování a nutnost strategických analýz podniku. Cílem modulu je proto studenty naučit vytvářet obchodní strategii firmy a nastavovat obchodní plán. Posluchači se seznámí s obchodními strategiemi, jejich úlohami v rámci podniku a jejich tvorbou a následným monitoringem.

Právní aspekty prodejních činností

Sylabus 

Cílem modulu je poskytnout studentům základní náhled na problematiku obchodního práva. Důraz je kladen na vymezení obchodních závazkových vztahů, především na vznik, změnu a zánik závazku, zajištění a utvrzení dluhů a promlčení práv. Speciálně je pozornost věnována konkrétním smluvním typům – kupní smlouva, smlouva o dílo.

Řízení vztahů se zákazníky

Sylabus 

Prozákaznický přístup je v dnešní době klíčový a budování a následné řízení vztahů se zákazníky je jeho nezbytnou součástí. Pro firmu či podnik je důležité vytvářet věrné a spokojené zákazníky a budovat s nimi dlouhodobý vztah. Cílem modulu je zabývat se způsoby a procesy komunikace se zákazníky, koordinací těchto procesů a následným řízení vztahů se zákazníky. Studenti získají také informace o softwarových technologiích, které shromažďují informace o zákaznících a na základě vhodně provedených analýz dokáží účinně řídit vztah firma – zákazník.