2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ

MBA Management obchodu

Druhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů. Výuka probíhá v rámci jednoho dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky v intranetu.
 

Výčet specializovaných modulů:

Plánování obchodní strategie a taktiky

Sylabus »
Formulace obchodní strategie je pro podnik stěžejní záležitostí, neboť bez strategie se dnes žádná korporace neobjede. Stanovení obchodních cílů podniku a vhodných strategií, jak těchto cílů dosáhnout, vyžaduje důkladné plánování a nutnost strategických analýz podniku. Cílem modulu je proto studenty naučit vytvářet obchodní strategii firmy a nastavovat obchodní plán. Posluchači se seznámí s obchodními strategiemi, jejich úlohami v rámci podniku a jejich tvorbou a následným monitoringem.
 

Právní aspekty prodejních činností

Sylabus »
Cílem modulu je poskytnout studentům základní náhled na problematiku obchodního práva. Důraz je kladen na vymezení obchodních závazkových vztahů, především na vznik, změnu a zánik závazku, zajištění a utvrzení dluhů a promlčení práv. Speciálně je pozornost věnována konkrétním smluvním typům – kupní smlouva, smlouva o dílo.
 

Řízení vztahů se zákazníky

Sylabus »
Prozákaznický přístup je v dnešní době klíčový a budování a následné řízení vztahů se zákazníky je jeho nezbytnou součástí. Pro firmu či podnik je důležité vytvářet věrné a spokojené zákazníky a budovat s nimi dlouhodobý vztah. Cílem modulu je zabývat se způsoby a procesy komunikace se zákazníky, koordinací těchto procesů a následným řízení vztahů se zákazníky. Studenti získají také informace o softwarových technologiích, které shromažďují informace o zákaznících a na základě vhodně provedených analýz dokáží účinně řídit vztah firma – zákazník.

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Hodnocení 4.70/5 - Hodnotilo 136 uživatelů