Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Marketing a Promotion ManagementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Strategický marketing

Sylabus

V rámci tohoto modulu se studenti seznámí s přístupy, metodami a postupy umožňující reálné hodnocení firmy nebo daného produktu na trhu. Naučí se vytvářet strategie a plány s maximálním využitím vhodných marketingových nástrojů a získají přehled o různých typech strategií, ať už o distribuční, komunikační nebo třeba výrobkové a cenové. Absolventi tohoto modulu budou mít praktickou zkušenost s vypracováváním analýz vnitřních a vnějších podmínek podniku a konkurenčních faktorů a s formováním podnikových strategií a cílů.

PR strategie a aktuální trendy

Sylabus

Tento vzdělávací modul je zaměřen velmi prakticky. Studenti se naučí, jak představit na trhu produkt, jak prezentovat brand a jak se využitím různých metod dostat do pozitivního podvědomí zákazníků v souladu s cíli firmy či organizace. Studenti se také naučí nastavit realistické cíle, nadefinovat vhodné cílové skupiny, připravit klíčová sdělení, navrhnout možné nástroje a kanály komunikace se zákazníky a v neposlední řadě doplnit něčím zajímavým a poutavým už běžící nebo nově vznikající kampaň. Během výuky se lektor zaměří na aktuální trendy propagace a předestře, které trendy „zabírají“ nejvíce na různé cílové skupiny, tedy jak zvolit správný trend pro správnou cílovou skupinu.

Brand Management

Sylabus

Pojem brand management označuje zavedení marketingových nástrojů a aktivit, jejímž účelem je vybudování a řízení hodnoty brandu. Brand ale není jen značka. Pod tímto slovem je možné si představit mnoho dalších marketingových prvků jako například: logo, design, styl písma, barevné kombinace firmy, slogan a různé další věci, které se dostávají do podvědomí zákazníků. Studenti se v tomto vzdělávacím modulu naučí ovládat všechna tato zákoutí brandu. Zjistí, jak identifikovat a stanovit hodnotu brandu, plánovat a propagovat brand, měřit a interpretovat hodnotu brandu a nakonec i udržovat a hlavně zvyšovat jeho hodnotu.