Obhajoby závěrečných prací v oborech MBA a LLM – prosinec 2020