Obhajoby závěrečných prací v oborech MBA a LLM | prosinec 2020