Obhajoby závěrečných prací v oborech MBA, BBA, LLM a DBA | září 2021