Online obhajoby závěrečných prací v oborech MBA a LLM | březen 2021