Online obhajoby závěrečných prací v oborech MBA a LLM – březen 2021