Výuka MSc základního bloku a MBA specializací | 3. 6. 2023