Výuka MSc základního bloku a MBA specializací | 7. 10. 2023