LLM studium na ESBMMaster of  Laws je studijní program na European School of Business & Management, který vám pomůže postoupit na kariérním žebříčku a přiblížit se vaší vysněné práci. Přínosem tohoto programu je prohloubení dovedností v právní oblasti a získání praktických zkušenosti potřebných k eliminaci konkurence na trhu práce.

Průběh studia

Studium LLM je založeno na tzv. Oxfordském vzdělávacím modelu, tedy využívá zejména praxe k rozšiřování poznatků u studentů. K získání potřebné praxe, při jednoletém LLM studiu, slouží především interaktivní workshopy, konající se 4krát za celé studium. Probíraná látka je k dispozici v online formě, na moderním e-learningovém portále školy. Studium je složeno ze dvou bloků – specializovaného a volitelného bloku. Ve specializovaném bloku je k absolvování 8 modulů, shodných pro všechny studenty LLM studia. Volitelný blok je složen ze dvou modulů, které si student může sám vybrat z celkem deseti volitelných modulů.

Benefity studia

Mezi hlavní výhody patří především časová flexibilita studia. Můžete začít studovat kdykoliv a nejste ani vázáni na určité datum nástupu. Studium lze zároveň i přizpůsobit vlastním časovým možnostem, studovat dle vlastních časových preferencí a s výběrem termínů, které vám vyhovují. Dalším benefitem je zkušený tým lektorů. Naši lektoři mají mnohaleté zkušenosti v oboru a z tohoto důvodu Vám dokáží předat užitečné informace z vlastní praxe. Posledním a neméně významným benefitem je možnost rozložení platby školného až do 10 splátek a to bez navýšení původní ceny studia. Zároveň je náš institut schopen nabídnout splátkový kalendář přesně podle individuálních požadavků.

Získání titulu

Student je povinen odevzdat 6 seminárních prací či případových studií během studia a studium ukončit obhajobou závěrečné práce. Po úspěšné obhajobě získává student titul LLM, který je psán vždy za jménem.

Pokud Vás zaujali tyto informace a přejete si dozvědět se o LLM studiu více, pak neváhejte a kontaktujte naši manažerku vzdělávání. Zároveň můžete využít naší speciální cenové akce pro studium LLM.