Myself management


Lektor
Mgr. Patricie Chvojková
Datum konání
středa 16. 9. 2015; 17 - 19 hodin