Online workshop Hodnotící systémy a techniky, sebehodnocení, evaluace a optimalizaceTentokrát jsme pro vás uskutečnili online workshop přes platformu Zoom na téma Hodnotící systémy a techniky, sebehodnocení, evaluace a optimalizace.. Spolu s naším lektorem PhDr. Mgr. Dušanem Kaláškem, jsme si 28. 4. 2022 povídali o tom, jak správně hodnotit pracovníky, jak se vyhnout častým chybám v hodnocení, nebo také o tom, jak vést personální rozhovor. Děkujeme za hojnou účast, vaši aktivitu během diskuze a brzy se těšíme na viděnou!