Online workshop Marketingová strategie firmyZveme vás na bezplatný online workshop Marketingová strategie firmy, který proběhne 21. 6. 2023 od 17:00 do 19:00 hod. na platformě ZOOM pod vedením zkušeného lektora Ing. Pavla Neumana, MBA, DBA, MSc.

Marketingová strategie velmi úzce souvisí s vizí, misí a celkovou strategií firmy. Marketingovou strategii lze definovat jako soubor činností, s jejichž pomocí plní firma marketingový plán a naplňuje marketingové cíle společnosti. V rámci první části workshopu bude blíže rozebrána marketingová strategie a její druhy. Ve druhé části budou pro ilustraci uvedeny příklady marketingových strategií firem, které jsou na trhu velmi úspěšné. U každé z vybraných firem budou analyzovány silné i slabé stránky zvolené marketingové strategie.

Svou účast, prosím, potvrzujte na e-mailovou adresu pozvanka@esbm.cz. Kapacita workshopu je omezena.

Pokud budete chtít vystavit certifikát stvrzující vaší účast, kontaktujte nás na e-mailu: pozvanka@esbm.cz. Certifikát je zpoplatněn částkou 500 Kč.