Online workshop Marketingová strategie firmyVe středu 21. 6. 2023 proběhl online workshop na téma Marketingová strategie firmy, který proběhl pod vedením zkušeného lektora Ing. Pavla Neumana, MBA, DBA, MSc.

Marketingová strategie velmi úzce souvisí s vizí, misí a celkovou strategií firmy. Marketingovou strategii lze definovat jako soubor činností, s jejichž pomocí plní firma marketingový plán a naplňuje marketingové cíle společnosti. V rámci první části workshopu byla blíže rozebrána marketingová strategie a její druhy. Ve druhé části byly pro ilustraci uvedeny příklady marketingových strategií firem, které jsou na trhu velmi úspěšné. U každé z vybraných firem byly analyzovány silné i slabé stránky zvolené marketingové strategie.