Online workshop Úvod do neurovědy koučinku a leadershipuZveme vás na bezplatný online workshop Úvod do neurovědy koučinku a leadershipu, který proběhne 5. 4. 2023 od 17:00 do 19:00 hod. na platformě ZOOM pod vedením zkušeného lektora JUDr. Vladimíra Tuky, MCC.

Společně se podíváme na to, co mají Koučování a leadership společného, dozvíte se, proč je pro kouče i leadera důležitý princip neurodiverzity a proč si potřebujeme za pomoci druhého dobře promyslet své konání. Prostřednictvím modelu SCARF se seznámíte s nevědomými, mocnými hnacími silami, jakými jsou naše sociální potřeby. Pochopíte, že kouč i leader si musí osvojit dovednosti, které přispějí k tomu, zda tyto mocné síly využijí ke zvládnutí výzev, nebo je obrátí proti sobě. A to není vše!

Svou účast, prosím, potvrzujte na e-mailovou adresu pozvanka@esbm.cz. Kapacita workshopu je omezena.

Pokud budete chtít vystavit certifikát stvrzující Vaši účast, kontaktujte nás na emailu: pozvanka@esbm.cz. Certifikát je zpoplatněn částkou 500 Kč.