Online workshop Úvod do neurovědy koučinku a leadershipuVe středu 5. 4. 2023 proběhl online workshop na téma Úvod do neurovědy koučinku a leadershipu pod vedením zkušeného lektora JUDr. Vladimíra Tuky, MCC. Společně jsme se podívali na to, co mají koučování a leadership společného, dozvěděli jsme se, proč je pro kouče i leadera důležitý princip neurodiverzity a proč si potřebujeme za pomoci druhého dobře promyslet své konání. Prostřednictvím modelu SCARF jsme se seznámili s nevědomými, mocnými hnacími silami, jakými jsou naše sociální potřeby. A pochopili jsme, že kouč i leader si musí osvojit dovednosti, které přispějí k tomu, zda tyto mocné síly využijí ke zvládnutí výzev, nebo je obrátí proti sobě. Děkujeme za hojnou účast!