Jmenuji se Michal Filla a již téměř třicet let se věnuji řízení administrativních služeb v mezinárodní skupině Wienerberger, producenta stavebních materiálů – cihel, střešních tašek, dlažby, potrubí aj.

Do mých odpovědností spadá řízení odborných týmů – od účetních, mzdových a daňových služeb, přes interní audit, dotační servis, facility management, pojištění, až po krizové řízení či právní servis. A právě koordinace právního servisu se stala jednou z mých nejoblíbenějších částí náplně práce, která s sebou kromě jiného přináší intenzivní kontakt s právníky – advokáty a renomovanými advokátními kancelářemi, notáři atp. Protože moje dosavadní vzdělání bylo v ekonomických oborech, pociťoval jsem při komunikaci s právníky potřebu zvýšit úroveň svých právních znalostí, abych pro ně mohl být profesionálnějším partnerem.

Obor Master of Laws na ESBM, specializovaný na korporátní právo, mi poskytl jedinečnou příležitost zvýšit svoji právní gramotnost v různých oblastech práva – obchodním, pracovním, finančním a jiných. Studium LLM na ESBM mi pomohlo vytvořit si strukturovaný přehled v zásadních částech právní problematiky, naučit se lépe používat zdroje práva, přehledně se orientovat v legislativním procesu, věnovat pozornost podstatným aspektům smluv a smluvního procesu, profesionálněji rozlišovat odbornou terminologii apod.

Jako skvělý a originální bonus pak na ESBM zapůsobily povinně volitelné předměty, které se týkaly např. podnikové kultury, protože se průřezově dotýkají všech oblastí řízení organizací, bez ohledu na studovaný obor. Tyto předměty velmi dobře doplňují celý rámec studia.

Mile mne na ESBM překvapil velmi profesionální přístup odborných lektorů, kteří se specializují na různé oblasti právní problematiky. Proto mohu studium na European School of Business & Management vřele doporučit.