Dobrý den, jmenuji se Nora, jsem majitelkou vzdělávací a consultingové společnosti a absolventka studijního programu MBA Manažerská psychologie.

Více než 22 let pracuji jako expertka na neverbální komunikaci, lektorka, terapeutka a forenzní konzultantka. Denně se ve své praxi setkávám s tím, jak je důležité pochopit osobnost člověka, umět budovat a stabilizovat sociální vazby a vztahy, pochopit chování lidí a ostatní vést k tomu, aby věděli, co je v jejich životě důležité. Učím lidi, jak využít všech možností jejich genetického a osobnostního potenciálu, aby byli ve svém životě spokojení a úspěšní. A nejen to…učím je, aby pochopili jiné, uměli je neverbálně odhadnout, verbálně podle neverbální fyziognomie na ně reagovat a prostřednictvím identifikace jejich chování začali budovat dlouhodobé, stabilní, smysluplné vazby a vztahy.

Moje studium ve specializaci Manažerská psychologie mi doplnilo komplexnost, kterou jsem potřebovala k tomu, abych vytvořila nové techniky, které budou na základě propojení psychologie osobnosti, forenzní psychologie a neverbální morfologie napomáhat vytváření stabilních vztahových vazeb a rozvoji pozitivních interakcí mezi lidmi v mém osobním životě ale také v práci.

Forenzní psychologie a psychologická morfologie mi dala prostřednictvím studia v zahraničí velmi mnoho, naučila mě, že bez pochopení osobnosti a jejího chování nedokážeme efektivně lidi vést, motivovat je a pomáhat jim. A jelikož se ve své práci stále vzdělávám, mým cílem bylo provázání již existujících znalostí přes implementaci zjištěných poznatků směrem ke komplexní manažerské psychologii.

S nadšením jsem hledala obor, kde bych si své poznatky obohatila a detailně se seznámila s problematikou manažerské psychologie. MBA ve specializaci Manažerská psychologie mi dala nové poznatky, otevřela mi prostor pro inovativní techniky, které dodnes propojuji ve své práci a pomáhám manažerům pochopit, jak je manažerská psychologie ve vedení lidí a ve vztahovém managementu důležitá.

Díky tomuto studiu jsem mohla více rozšířit své podnikání, protože díky praktickým informacím z přednášek či workshopů se mi otevřely nové možnosti, jak zlepšovat vazby a vztahy mezi lidmi. Vytvořila jsem systém vysoké efektivity analýzy lidí a vztahů, postupy jak zvládat toxické vztahy, jak je umět identifikovat, jak se jim bránit a jak pracovat na tom, aby socializace, vazby a vztahy ve firmách i mimo ně byly zdravé. Náš registrovaný program „Dobré vztahy“ TM, který vedeme s mojí kolegyní přinesl i díky studiu komplexní přístup, který znamenal zlepšení vztahů na mnoha úrovních života a práce ve více společnostech, firmách, školách i u individuálních klientů.

Jsem velmi vděčná, že jsem měla tuto možnost vzdělávat se u profesionálů z praxe, a věřím, že každý, kdo využije možnost studia MBA na ESBM, ať už si vybere jakoukoliv specializaci, bude obohacen novými a užitečnými vědomostmi, které mohou významně přispět nejen k osobnímu rozvoji, ale i vyšší profesionalitě v tom, co člověk dělá a v čem chce být výjimečný.