Přínosy studia MBA na ESBMStudium MBA s sebou nese mnou zajímavých benefitů. Bezesporu vás studium MBA na European School of Business & Management posune kupředu. Držitel prestižního profesního titulu MBA získá konkurenční výhodu v podobě nově nabytých znalostí a zkušeností získaných studiem. Po jednoletém studiu, zaměřeném především na praxi, je absolvent obohacen nejen o profesní ale i o osobní zkušenosti.

V profesní rovině získáte schopnost nahlížet na pracovní problémy ze zcela nového úhlu. Najít jejich efektivní a konstruktivní řešení pro vás již nebude problémem.

Prestižní titul a lepší uplatnění

Absolvent MBA studia získá i konkurenční výhodu na pracovním trhu. Nové praktické manažerské zkušenosti jsou využitelné v tuzemských i nadnárodních podnicích. Navíc pro zaměstnavatele je MBA titul jasným důkazem o Vaší flexibilitě, chuti se dále rozvíjet a pracovat na sobě. Ze statistik plyne, že držitelé MBA titulu mají zpravidla o 30% vyšší mzdu.

Moderní vzdělávání

ESBM spojuje online výuku s interaktivními workshopy. Tento Oxfordský model výuky, uznávaný po celém světě, přispívá k samostatnému uvažování studentů a logické argumentaci stavějící na teoretickém základě. Osvojení komunikačních a praktických dovedností během studia vede k lepšímu uplatnění absolventů a rychlejšímu rozvoji profesní dráhy.

Navázaní cenný kontaktů

Prestižní instituty jsou z pravidla spojovány se známými a vlivnými osobnosti. V ESBM získáte prvotřídní kontakty nejen z řad špičkových lektorů, ale i spolužáků a absolventů institutu. Pro vás to bude jednoznačnou příležitostí k diskuzi manažerských problémů, získání doporučení, nových kontaktů a tedy i lepšímu nastartování vaší kariéry. Dalším zajímavým benefitem při studiu na ESBM je členství v absolventském klubu. Členové klubu dostávají pravidelně pozvánky na společenské akce, konference a přednášky se zajímavými osobnostmi.

Toto jsou pouze hlavní benefity plynoucí ze studia European School of Business & Management. Samotným studiem jich získáte ale mnohem více. Neváhejte a změňte svůj život. Vyberte si studium MBA, začněte studovat a otevřete dveře novým příležitostem nejen v profesním, ale i osobním životě.