Online workshop Etiketa a myHned v říjnu se odehrál další workshop, tentokrát velmi praktický, s názvem Etiketa a my aneb jak vše zvládnout s úsměvem.Workshopem nás provedl náš lektor Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE, který pohovořil o složitostech představování, podávání ruky, oslovování, stolování a dalších. Vzhledem k situaci se seminář opět konal online na platformě Zoom. Děkujeme za účast a těšíme se opět brzy na viděnou!