Proč studovat MBA

Master of Business Administration (MBA)

Proč studovat MBA Master of Business Administration (MBA)

Studium na úrovni Masters of Business Administration (MBA) představuje profesní postgraduální vzdělání, které se zaměřuje především na praktické znalosti a dovednosti v oblasti aktuálních trendů moderního managementu. Specializace MBA nabízí jedinečný náhled do specifických oblastí managementu, který v sobě kombinuje nezbytné teoretické informace s praktickým know-how profesionálních lektorů. Ti jsou schopni postavit výuku podle úrovně a specifických potřeb studentů, aby vždy dosáhli efektivního rozvoje požadovaných dovedností.

Studenti MBA programů se naučí především otevřít svou mysl novým informacím a nápadům, což jim umožní nahlížet na profesní problémy ve zcela novém světle. Studium MBA učí studenty řešit problémy efektivním a konstruktivním způsobem v souladu s celkovým konceptem řízení dané společnosti. Uchazeči si mohou vybrat mezi úzce specializovanými programy, které se zabývají daným odvětvím více do hloubky, nebo komplexními manažerskými programy, které naopak postihují všechny důležité oblasti managementu. Studentovi tak přináší ucelený pohled na řízení společnosti a důležité vazby mezi jednotlivými obory, které musí v každé dobře fungující společnosti bezchybně spolupracovat.

MBA vzdělání bez nadsázky využije úplně každý, komu není lhostejný jeho profesní či osobní vývoj. Rozdíly mezi studenty jsou pouze v tom, jaký program si vyberou, tedy jakým odvětvím se chtějí dále zabývat.

Chci studovat MBA

Proč studovat MBA?
 

1. Nastartování úspěšné kariéry či kariérní postup

Tím, že se student přihlásí do studia MBA a úspěšně jej dokončí, vysílá svému nadřízenému i všem potenciálním zaměstnavatelům jednoznačné sdělení – že má zájem se dále profesně rozvíjet, vzdělávat se, je flexibilní a otevřený novým věcem. Takové kvality jsou u zaměstnanců jistě žádoucí a předurčují je k postupu po kariérním žebříčku. V kontextu konkurenčního prostředí na trhu práce absolvent MBA programu získává nespornou výhodu oproti ostatním a zvyšuje svou profesní hodnotu.
 

2. Specializace, změna profesní orientace

Získání titulu MBA je ideální příležitostí pro změnu profesního zaměření, obzvláště ve chvíli, kdy absolvent vysoké školy zjistí, že nabyté teoretické znalosti neumí v praxi náležitě uplatnit. Studium MBA slouží k získání skutečných, prakticky využitelných znalostí a zkušeností ke vstupu do světa moderního managementu. Pro studium MBA se také často rozhodují činorodí lidé, kteří mají ve svém profesním životě zrovna pauzu a rádi by ji využili k dalšímu vzdělání. Moderní flexibilní forma umožňuje studium například i ženám na mateřské dovolené či lidem, kteří hledají nové zaměstnání.
 

3. Zdokonalování firmy

Nic už není takové, jako bývalo dříve – firmy, které vznikly před lety, byť na pevných základech schopných odborníků, mohou mít v dnešním světě nemilosrdného byznysu problémy udržet krok s konkurencí. Pro studenty v takové situaci je MBA program vhodným východiskem – vyberou si obor, který potřebují, setkají se s dalšími lidmi v podobné situaci, se kterými si mohou vyměňovat zkušenosti, v rámci studia MBA mohou řešit reálné problémy ze své vlastní firmy a navíc si mohou nechat poradit od předních odborníků na danou problematiku. Stejné výhody pak platí také pro podnikavce, kteří zakládají nové společnosti a rádi by prozkoumali úskalí vrcholového managementu, aby se v budoucnu vyvarovali velmi drahých chyb. Nemusí vybírat z nepřehledné nabídky školení a vše mají pěkně pohromadě v rámci jednoho uceleného vzdělávacího programu, po jehož ukončení získají titul MBA.
 

4. Navazování profesních kontaktů

V rámci studia MBA se posluchači setkávají s ostatními stejně zaměřenými lidmi a mohou si s nimi i s profesionálními lektory vyměňovat cenné praktické zkušenosti. V průběhu studia tak často vznikají nové profesní i osobní vazby, které studenti mohou navazovat jak při výuce, tak na odborných přednáškách či společenských akcích, které škola pořádá.

Proč studovat MBA - Hodnocení 4.68/5 - Hodnotilo 140 uživatelů