Bc. Ing. Radim Trávníček působí nejenom jako lektor European School of Business & Management, ale současně působí ve společnosti BeSecured, kterou založil v roce 2021. Společnost poskytuje služby v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

Povězte nám něco o sobě, jaké byly začátky Vaší kariéry?

K oblasti IT jsem měl vždy blízko. Už během základní školy jsem se zajímal o počítače, a tak nebylo překvapením, že jsem se rozhodl studovat informační technologie i na střední škole a následně na vysoké škole. Zde jsem však lehce změnil směr svého pracovního zaměření a přesunul jsem se do oblasti bezpečnosti informací. Ta s IT úzce souvisí, takže jsem v IT vlastně jednou nohou zůstal. Po škole jsem začal pracovat jako junior konzultant v oblasti bezpečnosti informací, což mi umožnilo pracovat na velmi zajímavých projektech napříč jednotlivými odvětvími soukromého sektoru i státní správy. Zlom přišel v roce 2013, kdy jsem přesedlal z role konzultanta do role Security Leada pro jednu větší českou společnost. Jednalo se o práci v telekomunikacích, takže opět byla má role silně spojena s IT oblastí. A tak nebylo překvapením, že jsem po pár letech přibral i řízení IT oddělení. Celkově jsem v této společnosti strávil necelých 9 let a měl možnost ovlivňovat a určovat strategii pro IT & Security Operations pro pobočky v Evropě, Jižní Africe a Spojených státech amerických.
V roce 2021 jsem založil společnost BeSecured a dnes poskytuji konzultační, auditní a školící služby v oblasti bezpečnosti dat a informací všem, kdo je potřebují a kdo je chtějí.

Jak byste se popsal?

Dovolím si o sobě říct, že jsem procesně orientovaný s důrazem na kvalitu výstupů činností, které dělám sám, nebo které dělají kolegové kolem mne. Zároveň se snažím být maximálně empatický, férový a hledám rozumné cesty, jak naplnit přání klientů, vedení nebo v tom, jak pracovat s kolegy. Řídím se tím, že vedení lidí není jen o přidělování úkolů a vyhodnocování jejich plnění, ale také, a to je podle mne nejdůležitější, o lidském vedení, motivování a také spravedlivém ohodnocení lidí, které vedu. Umím být také nedočkavý a snažím se k životu a situacím, které přinese, přistupovat s pokorou.

Povězte nám něco o společnosti, kterou jste založil.

BeSecured je společnost poskytující služby v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Pomáháme našim klientům a partnerům primárně v oblasti compliance (ISO 27001, ZKB a VoKB, aktuálně NIS 2, PCI DSS, DORA, GDPR a s dalšími regulacemi a bezpečnostními standardy). Mimo to také auditujeme celkovou úroveň bezpečnosti, případně se zaměřujeme detailně na některé z jejich pilířů, jako je fyzická bezpečnost, kybernetická (IT) bezpečnost, bezpečnost OT a v neposlední řadě také personální bezpečnost. Školíme obecná bezpečnostní pravidla a povědomí stejně jako školíme bezpečnostní experty do rolí specialistů na jednotlivé oblasti, regulace a do role manažera bezpečnosti.

Co rozhodlo o současném směru Vaší kariéry?

Náhoda jak už to tak bývá. Po dokončení bakalářského studia informačních technologií, které bylo pro mne nesmírně těžké, jsem se zařekl, že v IT nebudu nikdy dělat a zcela jsem změnil obor. Tím bylo procesní řízení a řízení kvality výbory. Tento obor produkuje odborníky primárně zaměřené na automobilový průmysl a produktovou výrobu obecně. Nicméně během tohoto studia jsem se setkal s učitelem (externistou), který vyučoval právě předmět bezpečnosti informací. A já se zamyslel nad možností využít zkušenosti z IT a z procesního přístupu a u tohoto učitele jsem začal po pár týdnech pracovat a už jsem v bezpečnosti informací a IT zůstal.

Jaká je právě teď Vaše profesní náplň? Na čem všem pracujete?

Aktuálně se můj pracovní den skládá z řízení společnosti a běžících projektů, na kterých pracují kolegové z BeSecured. Sám jsem také zapojen do konkrétních projektů jako konzultant, auditor a školitel, tak každý den odvedu i nějaký čas těmto projektům. Rozvoj a růst společnosti je téma, které řeším od nového roku nejčastěji.

Jaké jsou Vaše největší profesní úspěchy?

Z předchozí doby je to určitě projekt expanze společnosti a s tím spojený výběr kanceláří v Bulharsku, Jižní Africe a USA, kde jsem také vedl výstavbu kanceláře z pohledu IT a bezpečnosti a její příprava a certifikace pro projekty, kde koncovým zákazníkem byly subjekty americké vlády. S tím souvisela každodenní práce a řízení bezpečnosti pro několik stovek kolegů, kteří pracovali na projektech v telekomunikacích.
Z těch aktuálních úspěchů bych rád vypíchl roli CISO pro českou společnost SAFETICA, jednoho z TOP 10 poskytovatelů DLP řešení na světě, získání nadnárodního klienta v oblasti automobilového průmyslu a příprava jeho poboček na certifikaci podle standardu TISAX. Nicméně mám radost z každého povedeného a úspěšně dokončeného projektu, který splnil přání klienta a pomohl mu skutečně vylepšit úroveň ochrany jeho dat a informací. To vnímám jako nejdůležitější výstup naší práce. A ke každému úspěchu se snažím přistupovat s pokorou, protože vím, že je za nimi mnoho práce mých kolegů, za což jsem jim vděčný.

V čem tkví podle Vás tajemství pracovního úspěchu?

110% nasazení – pokud chce člověk úspěch, tak tomu musí dát víc než ostatní; nenechat se zlomit neúspěchy; akceptovat, že se nejde zavděčit všem; slibovat jen to, co jsem schopný splnit doručit a zbytečně se z problémů nestresovat. Každý problém má řešení. A poctivě pracovat a nepolevit. On se výsledek (úspěch) dříve nebo později dostaví.

Co dalšího Vás v profesním životě čeká? Jaký je Váš nejbližší cíl?

Nejbližším cílem stabilizace společnosti po výrazném růstu, který ještě stále dobíhá. Já sám bych pak rád vyřešil takový osobně-profesní dluh a dodělal si certifikaci CISA a CISM.

Největší výzva, s kterou jste se ve svém profesním životě setkal?

Jednoznačně výstavba IT a Security a příprava na certifikaci v rámci budování kanceláří v Texasu, v USA. Jednalo se z velké části o práci na dálku, do toho vstoupil covid, takže nebylo možné do USA cestovat. Naštěstí se jsme s kolegy stihli v Texasu otočit 2x před tím, než tyto omezení začala platit. A velmi nám pomohl výběr správného člověka, který nám s aktivitami a řízením IT a Security dodavatelů pomáhal na místě.

Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?

Že můžeme pomáhat klientům řešit jejich problém(y). A že v projektech, které řešíme, jednáme s lidmi, kteří security skutečně chtějí a potřebují ji řešit. Bezpečnost se nedá úplně kopírovat, takže vždy tvoříme bezpečnostní kulturu u klientů od píky. A to budování mě baví obecně. Ať jde o projekty nebo řízení rozvoje BeSecured.

Život ale není jen o práci. Co rád děláte ve volném čase? Čemu se věnujete?

Aktuálně se snažím volný čas trávit s rodinou. Máme dvě malé děti, tak je to teď hodně o nich. S tím mám spojený i větší domácí projekt a tím je přestavba zahrady tak, aby tam mohly děti trávit více času a měli tam zajímavé atrakce, jako pískoviště, trampolínu nebo skluzavku.

Jak byste zhodnotil dosavadní spolupráci?

Čerstvá zkušenost. Dá se říci, že zrovna začínám, ale doposud byla veškerá spolupráce v pořádku a velmi příjemná.

Na jaká témata vedete přednášky na ESBM?

Řízení informací a IT.

Co by si měli studenti z přednášky odnést?

Věřím, že jim budu schopný předat maximum mých zkušeností a přinést jim reálný pohled a svět IT, jeho řízení jak v rozsahu menší společnosti, tak nadnárodní organizace, s tím spojená úskalí, ale také to, čím je IT a IT manažer nezbytně důležitý pro organizaci.

Je něco, co byste chtěl vzkázat našim studentům?

Nepřestávejte se vzdělávat a pokračujte v dobré práci, i když se “na nebi objeví mráčky”. Obor IT patří mezi ty nejdůležitější v pracovní oblasti a jste to právě vy, kdo bude ovlivňovat jako IT pracovníci a vedoucí nebo přímo rozhodovat jako CIO o strategickém směřování společnosti, ve které pracujete.