Ing. Jan Krajíček, Ph.D. působí nejenom jako lektor European School of Business & Management, ale současně je specialista na bankovnictví a finanční gramotnost. Kromě lektorské činnosti přednáší a působí jako soudní znalec pro základní obor ekonomika, odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, specializace bankovnictví.

Povězte nám něco o sobě, jaké byly začátky Vaší kariéry?

Svoji profesní dráhu jsem začal v bankovním sektoru, nejprve jako analytik a později přes nejrůznější vedoucí funkce na pozici prokuristy a ředitele pobočky zahraniční banky. Ve vzdělávacích aktivitách jsem působil na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

Kde jste získal první zkušenosti, které rozhodly o směru Vaší kariéry?

Svoji kariéru jsem nastartoval v bývalé SBČS (Státní banka československá), kde jsem získal nejprve analytické zkušenosti a později i praktické s vedením úvěrových kolektivů. Zejména bylo zajímavé seznámit se s významnými podniky na území české republiky. Po listopadu 1989 jsem měl možnost uplatnit své zkušenosti zejména v bankovním sektoru a současně jsem se věnoval i pedagogické činnosti. Byl jsem jedním ze zakladatelů Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Pedagogické činnosti jsem se mohl více věnovat až později po skončení aktivní činnosti v bankovním sektoru. Protože jsem se vždy věnoval bankovnictví, tak pochopitelně jsem začal učit bankovnictví, ale nejen z teoretického pohledu, ale vnáším do něj i praktické zkušenosti získané v praxi.

Jaká je právě teď Vaše profesní náplň? Na čem všem pracujete?

V současné době se věnuji hlavně přednáškové činnosti, zejména na VUT USI a Gymnáziu v Brně a dále i zde na European School of Business & Management, kde vedu Ekonomický seminář. Obrovskou výhodnou nejen pro mne, ale i pro studenty je, že mám jistou volnost, což oceňují i moji studenti, kteří se tak mohou seznámit i s praktickými dopady jejich rozhodnutí. Zejména na Gymnáziu se jedná o finanční gramotnost a bankovnictví a základní operace na finančních trzích.

Jaké jsou Vaše největší profesní úspěchy?

Za největší pracovní úspěch, od kterého uplynula již poměrně dlouhá doba, bylo vybudování pobočky banky v Brně a současně možnost se podílet na jejím rozvoji. V pohledu výukové činnosti je to především setkání s bývalými studenty, kteří pracují v bankovním sektoru a svěří se mi, že je to především zásluha mé výuky.

V čem tkví podle Vás tajemství pracovního úspěchu?

Za nezbytné podmínky pro dosažení pracovních úspěchů považuji jednak potřebné vzdělání, tak i zkušenost a v neposlední řádě nejen entuziasmus, ale i mít možnost si vybrat dobrý kolektiv, který má stejné zájmy.

Co dalšího Vás v profesním životě čeká? Jaký je Váš nejbližší cíl?

Pokračovat v přednáškové činnosti, jak na European School of Business & Management, tak na VUT USI a Gymnáziu.

Život ale není jen o práci. Co rád děláte ve volném čase? Čemu se věnujete?

Pokud mi to zdravotní stav dovolí, tak dávám přednost vycházkám a cestování.

Jak jste již zmínil, působíte jako lektor na European School of Business & Management. Jak tato spolupráce začala?

Na European School of Business & Management působím od roku 2017 a vyučuji v MBA specializaci Bankovnictví, modul Komerční bankovnictví.

Co by si měli studenti z Vaší přednášky odnést?

Každá přednáška by měla přinést podněty pro další profesní kariéru a jsem přesvědčen, že se mi to zatím u mých posluchačů daří.

Je něco, co byste chtěl vzkázat našim studentům?

I když to bude znít jako otřepané klišé, tak život mne naučil, že každá výzva je užitečná a vždy se dá dosáhnout úspěchů, které jsme neočekávali.