Mgr. Štěpán Ciprýn je samostatným advokátem zapsaným u České advokátní komory. Profesně se věnuje poskytování generální praxe včetně ex offo. V rámci své dosavadní praxe vedl zahraniční pobočku advokátní kanceláře, kde získal mimo jiné i manažerské schopnosti. V průběhu své kariéry pravidelně přispívá odbornými články do různých internetových odborných fór. Věnuje se lektorské a vzdělávací činnosti.

Jste advokát, rozhodce a člen komise. Povězte nám, čemu všemu dalšímu se věnujete?

Ano, máte pravdu. Jako advokát jsem zapsán u České advokátní komory pod evidenčním číslem 16247. Jsem partnerem v advokátní kanceláři Ciprýn a Kiršner, kde se věnuji generální advokátní praxi. Mimo práci advokáta pak působím jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a jsem členem revizní a kontrolní komise Fotbalové asociace České republiky. Dále se věnuji výuce, publikuji odborné články a dávám rozhovory s právní tématikou, není toho málo.

Společně s JUDr. Pavlem Kiršnerem stojíte v čele prosperující advokátní kanceláře Ciprýn & Kiršner (CIKR). Kolik lidí za úspěchem stojí a na jakou oblast práva se zaměřujete?

Team advokátní kanceláře se skládá celkem z 30 kolegů, kdy převažují advokáti s dlouhodobou praxí. Naše advokátní kancelář se zabývá generální praxí. Naši advokáti jsou tedy zkušení v rozličných právních odvětvích od trestního práva přes obchodní právo až třeba po právo duševního vlastnictví. V průběhu naší kariéry jsme hájili práva i velice významných klientů napříč soukromým i veřejným sektorem.

Co rozhodlo o současném směru Vaší kariéry?

Rozhodnutí stát se advokátem přišlo v mém případě již v raném věku, neboť jsem měl možnost pozorovat výkon advokátní profese u mých rodinných příslušníků. Na této práci se mi zalíbilo, že nabízí širokou paletu výzev. Advokát musí být obeznámen s mnohými oblastmi života a musí umět tyto poznatky aplikovat při výkonu svého povolání. Právo je také skvělým nástrojem, jak pomoci lidem, kteří se dostali do životních těžkostí. Není třeba však skrývat, že vedle těchto motivací tu existovala i pohnutka finanční.

Jaká je právě teď Vaše profesní náplň? Na čem všem pracujete?

Můj čas věnuji hlavně výkonu advokátní praxe, ale jelikož jsem partnerem v advokátní kanceláři, tak velká část mého času je spotřebována také vedením naší firmy. Vedle řešení vlastních případů tedy moje práce zahrnuje i strategické plánování, hospodaření se zdroji kanceláře a vedení celého týmu advokátů.

Jaké jsou Vaše největší profesní úspěchy?

Jsem samozřejmě pyšný na výsledek spousty případů, kdy se nám podařilo uhájit oprávněné zájmy osob, přestože daný případ vypadal, že je už ztracen. Advokátní tajemství mi však nedovoluje o těchto případech sdělovat detaily. Zároveň jsou to případy, které měnily dlouhodobou judikaturu, případně když David porazil Goliáše. Za profesní úspěchy ale nepokládám jen a pouze úspěšné případy. Hrdý jsem především na svůj podíl při vybudování úspěšné advokátní kanceláře, na kterou se klienti se svými problémy rádi obracejí a která má v českém právním prostoru zvučné jméno.

V čem tkví podle Vás tajemství pracovního úspěchu?

Bohužel nemohu prozradit nějaké univerzální pravidlo, které by bylo bezpodmínečnou zárukou úspěchu. Na druhou stranu existují principy, jejichž dodržování není záhodno při výkonu naší profese zanedbávat. Důležité je vytvořit si stabilní klientskou základnu, která bude s Vašimi právními službami spokojena. Tedy základnu, která se k Vám bude ráda vracet a bude Vaše služby doporučovat svým známým. Kvalita je totiž nejlepší reklama. Klíčové je také obklopit se týmem, kterému lze důvěřovat, že vykoná své úkoly pečlivě a svědomitě.

Co dalšího Vás v profesním životě čeká?

V současné chvíli pracujeme na pečlivém výběru nových profesionálů, kteří budou moci rozšířit náš advokátní tým.

Jaká je největší výzva, s kterou jste se ve svém profesním životě setkal?

Velkou výzvu pro mě představovalo období zakládání naší advokátní kanceláře. Přechod od běžné právní praxe k vedení firmy přináší spoustu nových náročných výzev, na které si není jednoduché navyknout. Zpětně jsem ale samozřejmě rád, že jsem si tímto náročným obdobím prošel.

Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?

Na právní praxi je krásné to, že advokát nikdy nespadne do stereotypu. Každý nový úkol vyžaduje nový náhled a získání nových poznatků. Je to neustálý proces učení, který pak může advokát aplikovat v životě nejen profesním ale i osobním.

Život ale není jen o práci. Co rád děláte ve volném čase? Čemu se věnujete?

Jelikož mi práce zabírá poměrně značnou část mého času, tak mi na volnočasové aktivity bohužel moc prostoru nezbývá. Když už se ale svým koníčkům věnuji, tak se většinou jedná o sport a cestování.

Přejděme teď k Vašemu působení na ESBM. Jak spolupráci vnímáte?

Má dosavadní spolupráce s ESBM probíhala vždy naprosto korektně. Kolegové z ESBM mi nikdy neměli problém ochotně vyjít vstříc při jakémkoliv problému.

Na jaká témata vedete přednášky na ESBM, kde Vás mohou studenti potkat?

Věnuji se sportovnímu právu, což vychází především z mé činnosti pro FAČR (Fotbalová asociace České republiky) a badmintonový svaz a další spolky, případně sportovci, které zastupujeme.

Co by si měli studenti z Vaší přednášky odnést?

Nerad bych svým studentům na přednášce poskytl jen pouhou suchou teorii. Naopak bych rád přinesl praktický vhled do problematiky, ve které se sám denně pohybuji. Doufám, že jsem schopen ve studentech podnítit nadšení pro právní praxi a elán vyvinout úsilí, které bude potřeba k jejímu výkonu.

Co byste vzkázal studentům a uchazečům o studiu?

Závěrem bych rád samozřejmě všem studentům popřál mnoho štěstí a sil při jejich studiu. Veřejnosti bych rád sdělil, že pokud zvažují studium na ESBM, tak do toho mají jednoznačně jít, neboť je to skvělá příležitost mít za vyučující skutečné profesionály ve svých oborech.