PhDr. Mgr. Dušan Kalášek je nejen lektorem ESBM, ale také certifikovaným lektorem Úřadu vlády ČR, zabývá se převážně soft skills tématy, krizovým a projektovým managementem a také strategickým řízením. Aktuálně působí v několika společnostech, v jedné z nich je spolumajitelem a zastává v ní funkci výkonného ředitele, a má zodpovědnosti v oblastech personálního řízení, ekonomiky, správy organizace a obchodní činnosti. Absolvoval mnoho vzdělávacích aktivit, školení a zkoušek, a tak se může pyšnit nepřeberným množstvím různých certifikátů a osvědčení, které jsou signálem špičkové kvality a podporují jeho osobní růst a přehled v aktuálně probíraných tématech.

Většina našich studentů Vás zná, ale jak byste se představil těm, kteří o Vás ještě neslyšeli? A nemám na mysli jen studenty, ale celou širší veřejnost.

Jaký jsem? To za sebe nemohu říct, to musí zhodnotit ti, s kterými se pracovně nebo osobně stýkám. Já se vždy ptám studentů, co očekáváte ode mě, co očekáváte od výuky a co očekáváte sami od sebe. Já jsem poměrně, aspoň to o mě ostatní říkají, takový renesanční člověk. Termín renesanční člověk znamená, že se zajímám o mnoho různých oblastí. Relativně mám přehled jak o ekonomice, politice, hospodářství, průmyslu, vzdělávání, a to díky tomu, že jsem se v těchto oblastech pohyboval a pracoval. Teď momentálně pracuji na několika velmi zajímavých projektech a pozicích. Na základě proběhlého hlasování jsem se stal předsedou Agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury České republiky (ARPKI) www.arpki.cz a prezidentem Asociace škol kritické infrastruktury (ASKI) https://aski.cz/. To je teď moje stěžejní práce. Mám svoji firmu, kterou jsem v květnu loňského roku (2022) předal v rámci nástupnického procesu vlastní dceři, takže mám už někoho, kdo mě bude zastupovat nebo kdo mě nahradí. No a jak charakterizovat sám sebe? Jsem úplně obyčejný člověk, jsem lektor, jsem manažer, jsem jenom člověk.

Jaké jsou Vaše největší životní a profesní úspěchy?

Za svůj největší životní úspěch považuji rodinu, manželku s mými dětmi, to bych řekl, že to je asi to nejdůležitější. Z těch pracovních úspěchů, myslím si, že to není jen o kariéře. Je to o tom, že se nebojím jít do nových věcí, vyhledávám příležitosti a beru život jako jednu obrovskou výzvu. Myslím si, že o úspěchu ani není potřeba mluvit, protože vlastně už jenom to, že člověk je, je jeden obrovský úspěch. Pracovně jsem se podílel na mnoha projektech. Jak na mezinárodních, tak tuzemských, komunikoval jsem s Parlamentem, pracoval jsem v poslanecké sněmovně, mám za sebou mnoho zkušeností. Pracoval jsem také jako profesionální hasič a psycholog. Měl jsem možnost v rámci intervencí být u situace, kdy jsem tou, řekněme, psychosociální službou, dokázal zachránit jeden život. Doufám, že to lze považovat za úspěch. Posledních 20 roků jsem přednášel zhruba na šesti vysokých školách, ať už v kratším sledu, anebo opravdu dlouhodobě. A na VUT v Brně, na Fakultě informačních technologií, letošním rokem působím už čtrnáct roků, takže tam pracuji opravdu dlouhodobě. Jako velký pracovní úspěch vidím i to, že patřím do kolektivu lektorů ESBM.

Nedávno jste získal jako jediný v České republice, výjimečný certifikát. O jaký certifikát se přesně jedná a jak bylo těžké ho získat?

Ano, máte pravdu, jsem zatím jediný v České republice, kdo získal certifikát Safe and Security Certificate od CISSA. Prošel jsem velmi složitým procesem prověřování a lustrace, jak z důvodu spolupráce například s ministerstvem vnitra, tak v procesu udělení certifikátu CISSA. Tento certifikát mne v podstatě opravňuje k tomu, abych dokázal certifikovat další subjekty pro bezpečnost a kritickou infrastrukturu. Jako předseda Agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury (ARPKI) https://www.arpki.cz/ věřím, že se opravdu budu podílet s mými kolegy na bezpečnosti a chodu tohoto státu, to je hlavní priorita. Safe and Security Certificate mě opravňuje k tomu, abych mohl pracovat na úrovni manažera v kritické infrastruktuře.

Jak celý tento proces probíhal?

Byl to tříměsíční audit osobnosti a mé pracovní historie. Byly tam i zkoušky profesních znalostí z krizového zákona, dále tam byl audit osobnostního charakteru, jestli jsem dostatečně psychicky odolný, jak zvládám stres a tak dále.

Čemu se nyní věnujete? Co je aktuálně největší náplní Vašeho života? Do čeho dáváte nejvíce úsilí?

Teď momentálně mám asi největší radost ze založení již výše zmíněné agentury. Se skupinou odborníků z celé České republiky jsme založili Agenturu rozvoje a podpory kritické infrastruktury, což je organizace nepolitická, nezisková, ale zaměřená výhradně na pomoc a podporu a chod českého státu v různých oblastech. V devíti oblastech kritické infrastruktury, které byly vyčleněny ze zákona, děláme hlavně organizační záležitosti, semináře na půdě parlamentu, odborné semináře zaměřené na kyberbezpečnost, obranu státu, krizové řízení, zdravotnictví atd. Dále spolupracujeme s různými nadacemi, vysokými školami a profesionály z řad státní sféry i komerčního sektoru.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Plně se věnovat práci v Agentuře rozvoje a podpory kritické infrastruktury. Vidím v tom velký potenciál, a hlavně velký smysl. Já jsem ve věku, kdy už nechci dělat zbytečné věci.

A nyní k Vašemu působení na ESBM.

Na ESBM působím od roku 2020, vyučuji zde více modulů v programu MSc. Konkrétně to jsou moduly Strategické techniky a analýzy, Fáze a procesy strategického managementu a Projektování. Já asi nedokážu říct, který z nich mne baví více, nebo co se mi lépe učí. Mám velkou radost z toho, že studenti, kteří se zúčastnili výuky, dávají hezké zpětné vazby. Díky tomu si troufám tvrdit, že se jim výuka líbí.

Co byste vzkázal studentům ESBM?

Jestli mám nyní možnost něco vzkázat studentům ESBM, tak aby se nebáli jít do situací, které jsou pro ně neznámé, aby život brali i jako příležitost, nikoli jako utrpení. Aby brali život a všechny situace jako výzvu. Moje osobní heslo, které dlouhodobě používám, zní: “Dosáhnout můžete i toho co není na dosah”. Je to věta od Williama Shakespeara z jedné z jeho her a já jsem se tím v životě poměrně dost řídil.