Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Executive Management onlineDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá online.

Výčet specializovaných modulů

Process Management

Sylabus

Modul je určen pro získání základních informací o principu procesu řízení, jeho výhody a nevýhody. Popisuje důvody přechodu od funkčního systému řízení k procesnímu systému a postupům jeho návrhu, implementace a trvalé používání. Absolvent modulu by měl umět analyzovat, navrhovat a řídit obchodní procesy tak, aby dosahovaly vysoké efektivity a splňovaly požadavky na zajištění vysoké kvality.

Innovation Management

Sylabus

Modul Innovation Management seznamuje s pokyny, procesy a metodami řízení inovací v obchodních jednotkách. Zabývá se základní platformou přípravy a řízení inovačních projektů, používá základní pojmy a znalost tvorby strategie rozvoje a metod hodnocení. Společně si vysvětlíme význam a role inovační politiky pro konkurenceschopnost obchodních jednotek a přiblížím si celostní a potřebnou orientaci v prezentované disciplíně.

Strategic Sourcing

Sylabus

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům znalosti v oblasti strategické nákupu, což je pro dobrý obchod velmi důležité. Strategické získávání zdrojů pomáhá organizaci budovat dlouhodobé vztahy se svými dodavateli, proto si správný manažer musí umět vybrat správné dodavatele a posílit vztahy mezi ním a společností.