Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Leadership onlineDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá online.

Výčet specializovaných modulů

Communication skills

Sylabus

Cílem tohoto modulu je naučit studenty správné manažerské komunikaci, která je důležitým bodem na každé pracovní pozici. Manažer musí být efektivním komunikátorem, protože žádná organizace nemůže uspět, postupovat, nebo si budovat pověst bez efektivních komunikačních dovedností.

Leadership

Sylabus

Cílem modulu je rozpoznat principy vedení, které jsou potřebné pro dobré pochopení tohoto tématu.

Myself Management

Sylabus

Než se stanete dobrým vůdcem, je důležité porozumět a znát sebe a svůj cíl. Život je příliš krátký na to, abychom plýtvali svým drahocenným časem a rozdělovali jej na činnosti, které nejsou v souladu s naším účelem. Proto se tento modul soustředí na naše vnitřní vedení, zvládání stresu a time managementu.