Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management Soft Skills onlineDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá online.

Výčet specializovaných modulů

Communication Skills

Sylabus

Komunikace jako řídící funkce je proces vytváření, sdělování a interpretace myšlenek, faktů, názorů a pocitů o pracovním výkonu, efektivitě a efektivitě organizace i dosahování cílů v organizaci. Manažer musí být efektivním komunikátorem a žádná organizace nemůže uspět nebo postupovat, budovat si pověst bez efektivních komunikačních dovedností. Špatný komunikační systém může mít za následek špatné řízení a špatné obchodní výsledky. Naším cílem bylo v tomto článku ukázat, že úspěch každého podnikání spočívá v efektivní komunikaci a že efektivní komunikace je nezbytná pro přežití a rozvoj obchodního koncernu. Poukázali jsme také na to, že komunikační dovednosti je třeba rozvíjet průběžně a zejména v turbulentním podnikatelském prostředí.

Self-motivation

Sylabus

Hlavním cílem tohoto modulu je vysvětlit problematiku sebemotivace, popsat různé přístupy a možnosti motivace sebe i okolí. Toto téma je aktuální zejména nyní, v době, která přináší mnoho nejistoty a zároveň vytváří tlak, že by člověk měl být zodpovědnější za svůj život a motivaci.

Presentation Skills

Sylabus

Úspěch prezentace a veškeré komunikace je vždy dán naší osobností. Je tedy nasnadě pracovat na svém přirozeném projevu a zároveň budovat důvěru u svého publika. Použití správných technik v prezentaci, použití vhodné verbální a neverbální komunikace by mělo odhalit potřeby publika a jejich zájem.