Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Managerial Psychology onlineDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá online.

Výčet specializovaných modulů

Managerial Psychology

Sylabus

Modul je zaměřen na získání schopnosti analyzovat, chápat, definovat a aplikovat principy psychologických teorií, které jsou klíčové pro manažerskou praxi. Studenti se seznámí s vybranými principy a pravidly psychologie managementu tak, aby je mohli následně využívat v každodenní praxi.

Work Life Balance

Sylabus

Cílem modulu je podívat se na náš život z hlediska našich potřeb, jejichž naplnění a harmonie se odráží v naší spokojenosti s vlastním bytím. Work life balance je pojímána jako jeho nedílná součást s přímým dopadem na kvalitu života, kterou mu přisuzujeme. Vztahování se ke stresu je logickým vyústěním toho, že prostředí, ve kterém žijeme, je doprovázeno řadou podnětů, které v nás spouštějí stresovou reakci. Cílené a účinné techniky i strategie zvládání stresu v situacích, kdy nám průběh stresu není po chuti.

Conflict Management

Sylabus

Cílem modulu je seznámit studenty s řešením konfliktů. Studenti se seznámí se základy komunikace, neverbální komunikace a aktivního naslouchání jako důležité součásti prevence konfliktů. Studenti poznají také 4 složky nenásilné komunikace, dozvědí se o emoční inteligenci a o tom, jak funguje lidský mozek v konfliktech.