Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Sales Management onlineDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá online.

Výčet specializovaných modulů

Business Plan

Sylabus

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s podnikatelskými projekty a jejich cíli. Podnikatelský plán je dokument obsahující rozsáhlý soubor myšlenek a faktů o jediném podnikatelském projektu. Podnikatelský plán může být poměrně složitým dokumentem. Jeho struktura je většinou podřízena účelu, pro který je sestaven. Každý však může nosit v hlavě skvělý podnikatelský plán. Jedná se o písemný dokument, který umožňuje vedení do jednotlivých kroků, formulaci obchodní strategie, identifikaci kritických kritérií a ukazatelů nezbytných pro plnění dílčích kroků a ověřování efektivity včetně kontroly výkonnosti.

Cross-selling

Sylabus

Chybí sylabus

Customer Relationship

Sylabus

Chybí sylabus