Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Marketing onlineDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá online.

Výčet specializovaných modulů

Marketing Communication

Sylabus

Kurz poskytuje ucelený přehled o různých formách marketingové komunikace (reklama, přímý marketing, online komunikace, public relations, podpora prodeje a osobní prodej). Kurz je zaměřen na jejich funkce, teoretická východiska a praktické aplikace.

Modern Trends in Marketing

Sylabus

Tento modul si klade za cíl naučit posluchače myslet moderními marketingovými způsoby s přihlédnutím ke specifickému a neustále se vyvíjejícímu prostředí internetu a sociálních sítí. Marketingová komunikace v tomto světě má své vlastní specifické rysy, z nich také vyplývají různé nové možnosti pro oslovení, zaujetí, uspokojení a udržení zákazníka. Studenti získají také znalosti z různých moderních a aktuálních trendů v marketingu.

Marketing Strategies and Planning

Sylabus

Studenti se naučí vytvářet strategie a plány s maximálním využitím vhodných marketingových nástrojů a získají přehled o různých typech strategií, ať už o distribuční, komunikační nebo třeba výrobkové a cenové. Také se naučí nastavit realistické cíle, nadefinovat vhodné cílové skupiny, připravit klíčová sdělení, navrhnout možné nástroje a kanály komunikace se zákazníky a v neposlední řadě doplnit něčím zajímavým a poutavým už běžící nebo nově vznikající kampaň. Během výuky se lektor zaměří na aktuální trendy propagace a předestře, které trendy „zabírají“ nejvíce na různé cílové skupiny, tedy jak zvolit správný trend pro správnou cílovou skupinu.