Stress management


Lektor
Ing. Bc. Radka Loja
Datum konání
úterý 24. 11. 2015; 17 - 19 hodin