Studium MBA v kostceO studiu MBA toho bylo napsáno mnoho. Pokusili jsme se proto sepsat ve stručnosti a přehledně to podstatné o studiu MBA.

Co znamená MBA?

Zkratka MBA pochází z anglického Master of Business Administration, což lze přeložit jako magistr ekonomie a managementu. Jedná se o profesní vzdělávací program, který je zaměřen na praktické znalosti a dovednosti v oblasti managementu. Cílem studia MBA je propojení teoretických znalostí do praxe. Velmi často jsou v rámci studia MBA používány případové studie (case studies) nebo reálné příklady z praxe.

Co je titul MBA?

Po úspěšném zakončení studia získá absolvent titul MBA, který se uvádí za jménem. Dle české legislativy se nejedná o titul akademický, nýbrž profesní. Titul MBA je často krokem k dalšímu kariérnímu postupu či lepšímu finančnímu ohodnocení.

Komu je studium MBA určeno?

Studium MBA je určeno zejména zástupcům středního a vrcholového managementu, podnikatelům, zaměstnancům státní správy či neziskového sektoru.

Jaké jsou podmínky přijetí?

Pro přijetí ke studiu MBA je třeba mít ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni, popřípadě ukončené profesní vzdělání v programu BBA. Uchazeči o studium však může být udělena výjimka, pokud doloží svoji manažerskou praxi obvykle v rozsahu pěti let a výše.

Jak dlouhou dobu studium trvá?

Doba studia MBA je většinou 1 rok až 1,5 roku.

Co mi studium MBA přinese?

Studenti si díky studiu MBA rozšíří své znalosti a především praktické dovednosti. Absolventi získají lepší pracovní uplatnění, postoupí na kariérním žebříčku a mají šanci získat vyšší finanční ohodnocení. Další výhodou je bezesporu navázání nových kontaktů obchodního i osobního charakteru.

Proč studovat na ESBM?

  • Sestavení vlastního studijního programu
  • Možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv
  • Nejmodernější forma výuky
  • Online studium na 1 rok
  • Výuka v českém jazyce v moderních prostorách v centru Prahy
  • Důraz na praktické využití znalostí a dovedností
  • Nadstandardní individuální konzultace s lektory
  • Studijní materiály zdarma