European School of Business & Management SE (dále jen „ESBM“) vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na tradici oxfordského vzdělávacího systému. Na většině škol se v ČR setkáte s výukou teoretického základu, který se student učí zpaměti bez dalšího propojení s praxí. Tento systém může stačit na některých vysokých školách, nicméně z hlediska studia BBA, MBA, DBA či LLM se jedná o zásadní pochybení ať už školy nebo konkrétního lektora.

ESBM se tak zaměřuje na schopnost jednotlivce vyvozovat logické a faktické souvislosti a naučit studenty analyticky uvažovat a rozhodovat. Stejný důraz je kladen na osobnostní rozvoj manažera. V rámci studia je maximálně propojena teorie s praxí, což napomáhá osvojovat si ona teoretická pravidla přirozenou cestou a umět je aplikovat do praxe.

ESBM formuje prostřednictvím poskytování kvalitního vzdělání v programech BBAMBADBA či LLM efektivnější a zodpovědné leadery a manažery, kteří díky své vizi a získaným manažerským znalostem budou schopni řešit každou výzvu, která před nimi vyvstane. Díky přeshraniční spolupráci přinášíme studentům nejen lokální, ale především globální informace a myšlenky, které pomáhají zavádět inovativní metody a zefektivňovat práci lidí.

Mezi vize ESBM patří

  • Pomáhat studentům být úspěšnými v profesním, ale i osobním životě.

  • Zefektivňovat procesy v rámci organizace.

  • Přinášet nové podněty a nápady.

  • Přinášet doporučení pro maximalizaci obratu našich studentů.

  • Přinášet přidanou hodnotu našim studentům v podobě exkluzivních informací.

  • Inspirovat i další vzdělávací instituce k orientaci na moderní formy vzdělávání.

  • Osobnostní rozvoj našich studentů.

  • Předávat globální informace a myšlenky, které pomáhají zavádět inovativní metody.