Vize a poslání ESBM

Kvalitní studium MBA, DBA, BBA & LLM

Vize a poslání ESBM Kvalitní studium MBA, DBA, BBA & LLM

European School of Business & Management SE (dále jen „ESBM“) vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na tradici oxfordského vzdělávacího systému. Na většině škol se v ČR setkáte s výukou teoretického základu, který se student učí zpaměti bez dalšího propojení s praxí. Tento systém může stačit na některých vysokých školách, nicméně z hlediska studia MBA, DBA, BBA či LLM se jedná o zásadní pochybení ať už školy nebo konkrétního lektora. ESBM se tak zaměřuje na schopnost jednotlivce vyvozovat logické a faktické souvislosti a naučit studenty analyticky uvažovat a rozhodovat. Stejný důraz je kladen na osobnostní rozvoj manažera. V rámci studia je maximálně propojena teorie s praxí, což napomáhá osvojovat si ona teoretická pravidla přirozenou cestou a umět je aplikovat do praxe. 

ESBM formuje prostřednictvím poskytování kvalitního vzdělání v programech MBA, DBA, BBA či LLM efektivnější a zodpovědné leadery a manažery, kteří díky své vizi a získaným manažerským znalostem budou schopni řešit každou výzvu, která před nimi vyvstane. Díky přeshraniční spolupráci přinášíme studentům nejen lokální, ale především globální informace a myšlenky, které pomáhají zavádět inovativní metody a zefektivňovat práci lidí.

Mezi vize ESBM patří:
•    pomáhat studentům být úspěšnými v profesním, ale i osobním životě;
•    zefektivňovat procesy v rámci organizace;
•    přinášet nové podněty a nápady;
•    přinášet doporučení pro maximalizaci obratu našich studentů;
•    přinášet přidanou hodnotu našim studentům v podobě exkluzivních informací; 
•    inspirovat i další vzdělávací instituce k orientaci na moderní formy vzdělávání;
•    osobnostní rozvoj našich studentů.

Tým ESBM (European School of Business & Management)